Biomaterialen / Ossix Volumax - 3D collageen matrix
 

Ossix Volumax - 3D collageen matrix

 
Win volume met Ossix®
Volumax Ossix® Volumax is een dikke, ossificerende collageenmatrix welke botdefecten tot 4mm kan opvullen. Zeer handig en efficiënt bij implantaties waarbij dehiscenties rond de implantaten moeten worden hersteld, verticale en/of laterale botopbouw is benodigd, of bijvoorbeeld als er na een één fase implantaatplaatsing preventief kaakverbreding gewenst is. Het Ossix® collageen wordt in 8 tot 10 maanden opgevormd tot patiënt eigen bot* 
  

Indicaties voor OSSIX® VOLUMAX:
• Dehiscentie defecten rond implantaten corrigeren
• Extra volume bij laterale en verticale botaugmentaties creëren
• Laterale en verticale botaugmentaties
• Socket preservation na extracties
• Om zeker te zijn van voldoende buccaal bot bij één-fase implantaat procedures
• Om het zachte weefsel rondom implantaten en pontics te augmenteren (ter vervanging van bindweefseltransplantaten)
• Als een ossificatiemiddel bij GTR rond natuurlijke elementen