Ossix Volumax

Win volume met OSSIX® OSSIX® VOLUMAX is een 2 mm dikke, ossificerende collageenmatrix welke botdefecten tot 4 mm kan opvullen. Zeer handig en efficiënt bij implantaties waarbij dehiscenties rond de implantaten moeten worden hersteld, verticale en/of laterale botopbouw is benodigd, of bijvoorbeeld als er na een één fase implantaatplaatsing preventief kaakverbreding gewenst is. Het OSSIX® collageen wordt in 8 tot 10 maanden omgevormd tot patiënt eigen bot.
Wees voorbereid op het onvoorziene - één product, echt volume
U kunt buccale dehiscentiedefecten tegenkomen rond implantaten in de 1ste of 2de fase. OSSIX Volumax is geschikt voor alle fasen. In gevallen waar extra volume is vereist, kan OSSIX Volumax worden gevouwen of als een dubbele laag worden geplaatst; geen botopbouw nodig.

Indicaties voor OSSIX® Volumax 
 • Het corrigeren van botverlies bij 2-fase implantatie
 • Dehiscentie defecten rond implantaten corrigeren
 • Extra volume bij laterale en verticale botaugmentaties creëren
 • Socket preservation na extracties 
 • Om zeker te zijn van voldoende buccaal bot bij één-fase implantaat procedures 
 • Om het zachte weefsel rondom implantaten en pontics te augmenteren (ter vervanging van bindweefseltransplantaten) 
Bestel nu
Pluspunten
 • Botregenereren zonder gebruik van membraan of korrels
 • Kan worden gevouwen/geplaatst als dubbele laag voor extra volume tot 4 mm  
 • Na een maand ontstaat er botvorming
 • Positief effect op de kwaliteit van de zachte weefsels
 • Excellente handling-eigenschappen
 • Porcine oorsprong: biedt excellente bio compatibiliteit
 • 100% natuurlijke cross-linking door GLYMATRIXTM technologie